Dokumentumok

Különös közzétételi lista

1. Az óvoda alapító okiratának száma:02/2021-494230

a. az alapító okiratban meghatározott feladatok:

09110         Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásánakk szakmai feladatai

091140       Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015       Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

2. OM azonosító: 034379

3. Óvodapedagógusok száma: 12 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

a.   ebből felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma:7 fő

b.   ebből szakvizsgázott: 3 fő

c.   ebből vezető óvodapedagógus 2 fő

4. Dajkák száma: 5 fő

a. ebből konyhás dajka: 0 fő

b. ebből dajka végzettséggel rendelkezik 5 fő

5. Óvodatitkár száma: 1 fő

a. Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő

b. Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

c. gyógypedagógus-konduktor: 1 fő

6. Fenntartó által engedélyezett létszám: 115 fő

a. csoportok megnevezése:

Süni kiscsoport                              23 fő

Pillangó középső csoport               23 fő

Méhecske nagycsoport                  23 fő

Halacska vegyes életkorú csoport  23 fő

Réce vegyes életkorú csoport        23 fő

7. Az óvodai nevelési év rendje:

a. szeptember 1-től augusztus 31-ig folyamatosan működő intézmény, mely

időtartamon belül nyáron 5 hétre bezár.

b. téli zárás:2021. december 23- 2022. január 2-ig.

c. nyári zárás: 2022. július 18 – 2022 augusztus 19.

d. nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

nevelés nélküli napok száma 5, ezen idő alatt ügyeletet biztosítunk

1. 2021. október 8.

2. 2021. december 22.

3. 2022. február 18.

4. 2022. április 22.

5. 2022. június 17.

e. tervezett jelentősebb események, intézményi hagyományok:

2021. szeptember 23.  szüret az óvodában a Kolompos együttessel

2021. szeptember 27. Állatkerti láztogatások hete

2021. szeptember 30. Magyar Népmese napja

2021. október 1.         Zene Világnapja

2021. október 4.         Állatok Világnapja

2021. október 6.         Volt óvodásaink meghívása

2021. október 12.       „erdei óvoda” találkozó

2021. október 13.        Őszi kirándulás a Normafához

2021. november 11.      Márton nap

2021. november          adventi előkészületek

2021. december 1.      Alapítványi koncert

2021. december 6.      Mikulás az óvodában

2021. december 7.      óvónők bábelőadása

2021. december 9.      Kézműves nyílt nap a családokkal

2021. december 10.    Madárkarácsony

2021. december 14.    Gyermekkarácsony

2022. január 6.          Téli kirándulás a Normafához (időjárástól függ)

2022. január 18.          Nagyszülők napja

2022. január 22.          Magyar Kultúra Napja

2022. február 2.           Mackónap

2022. február 17.         Farsang

2022. február 21 –       „Én babom, én hagymám” hete

2022. március 11.        Március 15-i ünnepi műsor

2022. március 22.        Víz világnapja

2022. március 23.        Tavaszi kirándulás a Normafához

2022. április 5.           Kézműves nyílt nap a családokkal

2022. április 11.           Költészet napja

2022. április 21.           Föld napja

2022. május 2-től         Anyák napja hete

2022. május 10.           Madarak és fák napja

2022. május 26.           Gyermeknap

2022. május 27.           Az óvoda születésnapja du. 15-18-ig

2022. június 1-től         búcsúzók hete

2022. június 1.              Egész napos kirándulás a Normafához (időjárástól függ)

2022. június 4.             Nemzeti összetartozás napja

2022. június 6-8.         „Falusi óvoda”

2022. július 3-8.          „Erdei óvoda” Királyréten

8. Óvodai felvételi eljárási rend

a. beiratkozásra meghatározott idő: 2022. április 25. 16.30

Bemutatkozó óvodai nyílt nap: 2022.április 26. 9.30-11 óráig

A felvételt nyert gyermekek névsorát az adott évben aktuálisan a fenntartó által meghatározott időpontnak megfelelően „Hirdetmény”-ben tesszük közzé.

Előjegyzés, melynek várható időpontja: május első hete

b. az intézményben fizetendő térítési díj, diétás étkezés, ingyenes étkezés

Óvodai étkezéstérítési díj: 792,- Ft/nap, melyből a szülő által fizetendő összeg: 396,- Ft/nap

2015. szeptember 1-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011 (XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

Nagycsaládosoknak, „Tartós beteg” státuszban lévő gyermekeknek és testvéreinek az étkezés ingyenes.

9. Intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

a. Szervezeti és Működési Szabályzat

b. Pedagógiai Program

c. Házirend

d. Éves munkaterv

Játékvilág Óvodai Program 2018.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2018.

HÁZIREND 2018.

Panaszkezelési szabályzat