Egészséges Gyermekek Egészséges Környezetben Alapítvány

Bankszámlaszám: 11711041-20953467 | Adószám: 18140448-1-42
Támogassa alapítványunk munkáját adomány,
illetve adójának 1%-a formájában!

Célja:

 • az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelő, korszerű módszerekkel történő nevelésének elősegítése a környezet megismertetésére, természet szeretetére és védelmére a környezetbarát életmód elsajátítására
 • elősegítése annak, hogy az óvodáskorú gyermekek az egészséges életmód lehetőségeit megismerjék
 • a mindennapi élet néphagyományainak felelevenítésének és ápolásának elősegítése és támogatása
 • az óvodáskorú gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyságuk, érdeklődésük feltételeinek megteremtéséhez szakmai és anyagi támogatás nyújtása
 • az óvodáskorú gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése

Feladata:

 • olyan nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, melyre az Óvoda költségvetésében nincs vagy kevés a pénzügyi lehetőség (pl. egyéni képességfejlesztő eszközök, audiovizuális eszközök, kellékek stb.)
 • szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása
 • szülők és pedagógusok részére szakmai előadások és programok szervezése, valamint azok szakmai és anyagi támogatása
 • más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése
 • hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon, az „Erdei óvodában” való részvételhez költségtámogatás
 • kirándulások szervezése, kirándulások költségtámogatása

Dokumentumok

Alapdokumentumok
Éves beszámolók
Jegyzőkönyvek

EGYÉB DOKUMENTUMOK

Legutóbbi alapítványi közlemények