Zöld Óvoda

Az óvodáskor egy rendkívül érzékeny időszaka a fejlődésnek, éppen ezért már óvodáskorban nagyon fontos szerepet szánunk a környezeti nevelésnek. Ennek érdekében minden olyan alkalmat, lehetőséget megragadunk, mely ezt támogatja, segíti.

A világ változásának hatásaira már az 1980-as évek közepétől kiemelt figyelmet fordítottunk a környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére.

Sok olyan programot szerveztünk, amelybe a családokat is bevontuk, illetve ezt tesszük ma is, mert a környezettudatos magatartás kialakításához szükség van az óvoda és a családok együttműködésére. Kiindulópontunk, hogy a gyerekeken keresztül hassunk a családokra is.

Környezeti nevelésünkhöz elsősorban a helyi lehetőségeket, adottságokat vesszük figyelembe. A különféle tevékenységeket erre építjük, és komplex módon tervezzük.

A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos magatartás kialakítása, megalapozása a cél. Óvodai környezetünk (külső – belső) kialakítása, a berendezés, a különféle eszközök és kiemelten a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló jelenléte, segítőkészsége a legfontosabb.

Intézményünkben működik a Kék cinke Környezeti Óvodai Oktatóközpont.

Több éve szervezzük a fővárosi, de sok esetben a vidéki óvodapedagógusok szakmai továbbképzését. Ezen belül gyakran szerepelnek különféle, környezeti nevelést magába foglaló programok. Kapcsolatban állunk civil környezeti szervezetekkel és kölcsönösen segítjük egymást. (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, HUMUSZ Szövetség, Magyar Madártani Egyesület, Zöld Óvoda Hálózat Egyesület, KOKOSZ)

Óvodásainkkal rendszeresen járunk kirándulni. Állandó kirándulóhelyünk a Normafa. Az évszakonkénti kirándulások során a gyerekek megfigyelhetik az évszakok körforgását, a különféle szenzitív környezeti játékok pedig jó alkalmat teremtenek a környezet megismerésére, megszerettetésére és egyben megóvására.

1988 óta „erdei óvodába” visszük évente egyszer a gyermekeket, ahol közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a természetbarát életmódról.

A jeles zöld napok megünneplését a családok bevonásával, közreműködésével tesszük.

A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedésiformák kialakítása napjaink fő feladata. Ennek érdekében kiemelt tevékenységünk az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.

A „Zöld óvoda” pályázat kritériumrendszerének megfelelve 2006-ban először, majd 2009-ben újra elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely arra ösztönöz bennünket, hogy újabb utakat keresve, a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, még nyomatékosabban tegyünk meg mindent a családok bevonásával környezetünk megóvásáért.

A „Zöld óvoda” pályázat kritériumrendszerének megfelelve 2006-ban először, majd 2009-ben újra elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely arra ösztönöz bennünket, hogy újabb utakat keresve, a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, még nyomatékosabban tegyünk meg mindent a családok bevonásával környezetünk megóvásáért.

2012-ben harmadszor is megpályáztuk és elnyertük, majd 2013-ban elsők között kaptuk meg az „Örökös Zöld Óvoda” címet.

A Budapesten működő Zöld Óvodák találkozóját a fenntartónk felkérésére szervezzük meg minden év őszén. Mivel intézményünkben a fenntartó felkérésére, önként vállalt feladatként továbbképzéseket is tartunk az óvodapedagógusoknak, így nagyon sok, évente kb. 2000-2500 óvodapedagógus veszi igénybe a különféle továbbképzéseinket. Számukra is követendő mintául szolgálhat az óvoda külső-belső környezete, berendezése, és a gyakorlati bemutatók alkalmával megtapasztalt pedagógiai – módszertani sokszínűség.

Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ennek érdekében kiemelt tennivalóink:

  • a fenntarthatóságra nevelés (a gyermekeken keresztül a családokra hatóan is)
  • a környezettudatos életvitel alapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás)
  • a helyi lehetőségek, sajátosságok előtérbe helyezése

A Budapesti Zöld Óvodák fórumának céljai:

  • bemutatkozási lehetőség
  • kerületek közötti együttműködés
  • tapasztalatcsere
  • továbbképzés
  • tájékoztatás
  • menedzselés