Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

Különös közzétételi lista


1. Az óvoda alapító okiratának száma:

    a. az alapító okiratban meghatározott feladatok:


2. OM azonosító:


3. Óvodapedagógusok száma: 12 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

      a.   ebből felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma:7 fő    

      b.   ebből szakvizsgázott: 3 fő    

      c.   ebből vezető óvodapedagógus 2 fő     


4. Dajkák száma: 5 fő

  a. ebből konyhás dajka: 0 fő

  b. ebből dajka végzettséggel rendelkezik 5 fő


5. Óvodatitkár száma: 1 fő

   a. Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő

   b. Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

   c. gyógypedagógus-konduktor: 1 fő


6. Fenntartó által engedélyezett létszám: 115 fő

    a. csoportok megnevezése:

        Süni kiscsoport                              23 fő

        Pillangó középső csoport               23 fő

        Méhecske nagycsoport                  23 fő

        Halacska vegyes életkorú csoport  23 fő

        Réce vegyes életkorú csoport        23 fő


7. Az óvodai nevelési év rendje:

    a. szeptember 1-től augusztus 31-ig folyamatosan működő intézmény, mely

        időtartamon belül nyáron 5 hétre bezár.

    b. téli zárás:2021. december 23- 2022. január 2-ig.

    c. nyári zárás: 2022.

    d. nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

       nevelés nélküli napok száma 5, ezen idő alatt ügyeletet biztosítunk

       1. 2021. október

       2. 2021. december

       3. 2022. február

       4. 2022. április

       5. 2022. június


    e. tervezett jelentősebb események, intézményi hagyományok:

 

Tervezett, jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

 

 

 

 

 

 

 2019. szeptember 26.  szüret az óvodában a Kolompos együttessel

 

 

 

 2019. szeptember 30. Magyar Népmese napja

 

 

 

 2019. október 1.         Zene Világnapja          

 

 

 

 2019. október 9.         Állatok Világnapja

 

 

 

 2019. október 15.       „erdei óvoda” találkozó

 

 

 

 2019. október 16.        Őszi kirándulás a Normafához

 

 

 

 2019. november 11.      Márton nap

 

 

 

 2019. november          adventi előkészületek

 

 

 

 2019. december 1.      Alapítványi koncert

 

 

 

 2019. december 5.      óvónők bábelőadása

 

 

 

 2019. december 6.      Mikulás az óvodában

 

 

 

 2019. december 10.      Kézműves nyílt nap a családokkal

 

 

 

 2019. december 13.    Madárkarácsony

 

 

 

 2019. december 16.    Gyermekkarácsony

 

 

 

 

 

 

 

 2020. január 9.          Téli kirándulás a Normafához (időjárástól függ)

 

 

 

 2020. január 21.          Nagyszülők napja

 

 

 

2020. január 22.          Magyar Kultúra Napja

 

 

 

 2020. február 2.           Mackónap

 

 

 

 2020. február 20.         Farsang

 

 

 

 2020. március 10.        Március 15-i ünnepi műsor

 

 

 

 2020. március 22.        Víz világnapja

 

 

 

 2020. március 25.        Tavaszi kirándulás a Normafához

 

 

 

 2020. április 11.           Költészet napja

 

 

 

 2020. április 16.           Kézműves nyílt nap a családokkal

 

 

 

 2020. április 22.           Föld napja

 

 

 

 2020. május 3-tól         Anyák napja hete

 

 

 

 2020. május 10.           Madarak és fák napja

 

 

 

 2020. május 28.           Gyermeknap

 

 

 

 2020. május 29.           Az óvoda születésnapja du. 15-18-ig

 

 

 

 2020. június 1-től         búcsúzók hete

 

 

 

2020. június 3.              Egész napos kirándulás a Normafához

 

 

 

 2020. június 4.             Nemzeti összetartozás napja

 

 

 

 2020. június 8-10.       "Falusi óvoda" Vászolyban

 

 

 

 2020. június 21-26.       „Erdei óvoda” Királyréten

 

 

 

 
8. Óvodai felvételi eljárási rend

    a. beiratkozásra meghatározott idő:

 

Az új nevelési évre szóló óvodai felvétel:

 

 

 

 az adott évben aktuálisan a fenntartó által meghatározott időpontnak megfelelően „Hírdetmény”-ben tesszük közzé

 

 

 

 Nyílt napok:

 

 

 

 Tájékoztató új szülőknek: 2020. április 20.

 

 

 

 Nyílt nap az új családoknak: 2020. április 21.

 

 

 

 Előjegyzés, melynek várható időpontja: május első hete


    b. az intézményben fizetendő térítési díj, diétás étkezés, ingyenes étkezés

 

Óvodai étkezéstérítési díj: 792,- Ft/nap, melyből a szülő által fizetendő összeg: 396,- Ft/nap

 

  2015. szeptember 1-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011 (XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. (Részletes tájékoztató és „Nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges nyomtatvány az óvodatitkárnál vehető át.)


9. Intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

    a. Szervezeti és Működési Szabályzat

    b. Pedagógiai Program

    c. Házirend

    d. Éves munkaterv

 


Játékvilág Óvodai Program 2018.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2018.

HÁZIREND 2018.

Panaszkezelési szabályzat