Fővárosi Önkormányzat Óvodája


Játékvilág Óvodai Program 2018.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2018.

HÁZIREND 2018.

 

 

Különös közzétételi lista 

 

12 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

 

Ebből:

             4 fő      pedagógus szakvizsgás mesterpedagógus, szaktanácsadó

 

             1 fő      felsőfokú óvodapedagógus – pedagógus szakvizsga

 

            1 fő      felsőfokú óvodapedagógus – néptánc-oktatói diploma

 

            6 fő      felsőfokú óvodapedagógus

 

            1 fő      okleveles pszichológus

 

             1 fő     gyógypedagógus-konduktor

 

 Dajkák száma:          5 fő

 

Dajkák végzettsége:

 

            5 fő      gimnáziumi érettségi – dajkaképző

           

 Pedagógiai asszisztens:

 

            1 fő      pedagógiai asszisztens szakvizsga

 

Óvodatitkár:

 

          1 fő       felsőfokú óvodapedagógus

 

Óvodai csoportok száma:        5

 

Halacska –  kiscsoport                     23 fő

 

 Óvodapedagógusok: Csicsák Antalné és Ráczné Gujgiczer Lívia

 Dajka: Bakosné Dobos Klára

 

Pillangó – nagycsoport               18 fő

 

  Óvodapedagógusok: Dummel Viktória és Karakas Zita

  Dajka: Ungvári Tímea

 

Méhecske – évismétlő nagycsoport         17 fő

 

 Óvodapedagógusok: Jankovichné Csambalik Margit és Darvas Fruzsina

 Dajka: Jónás-Farkas Anikó

 

Süni– középső csoport                        22 fő

 

 Óvodapedagógusok: Becker Anikó és Pákozdi Katalin

 Dajka: Pavanelloné Szalai Éva

 

Réce – vegyes életkorú csoport      23 fő

 

 Óvodapedagógusok: Borsos Danka és Hegedűs Józsefné

 Dajka: Schamberger Éva

 

 Csoporton kívüli óvodapedagógus: Kocsisné Pávlicz Ágota

 

 Az óvodai nevelési év rendje:

 

szeptember 1-től augusztus 31-ig folyamatosan működő intézmény, mely időtartamon belül nyáron 6 hétre bezár.

 

Nevelés nélküli napok száma: 5, ezen idő alatt ügyeletet biztosítunk

2018. oktróber 13.

2018. december 21.

2019. február 22.

2019. április 12.

2019. május 31.

 

Iskolai őszi szünet: 2018. október 29-31-ig

 

Iskolai téli szünet: 2018. december 27-től 2018. január 2-ig

 

Iskolai tavaszi szünet: 2019. április 18-23-ig

 

A nyári zárás időpontja: 2019. július 8-tól augusztus 20-ig

 

Munkaszüneti napok, és munkanapok átcsoportosítása:

 

2018. október 22-e helyett munkanap: október 13. szombat

2018. november 2-a helyett munkanap november 10-e szombat

2018. december 24-e helyett munkanap december 2-a szombat

2018. december 31-e helyett munkanap december 15-e szombat

 

Műszakok beosztása:

 az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak

 7-től 1730-ig, a teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus van a gyerekekkel

 

Vezetőség benntartózkodásának rendje: 

 Óvodavezető: 8-16 óráig

 Óvodavezető-helyettes: munkarendje szerint délelőtt vagy délután

 

Óvodai étkezéstérítési díj: 792,- Ft/nap, melyből a szülő által fizetendő összeg: 396,- Ft/nap

 2015. szeptember 1-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011 (XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. (Részletes tájékoztató és „Nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges nyomtatvány az óvodatitkárnál vehető át.)

 

Az új nevelési évre szóló óvodai felvétel:

 az adott évben aktuálisan a fenntartó által meghatározott időpontnak megfelelően „Hírdetmény”-ben tesszük közzé

 Nyílt napok:

 Tájékoztató új szülőknek: 2019. április 8.

 Nyílt nap az új családoknak: 2019. április 9.

 Előjegyzés, melynek várható időpontja: május első hete

 

Tervezett, jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

 2018. szeptember 26.  szüret az óvodában a Kolompos együttessel

 2018. szeptember 30. Magyar Népmese napja

 2018. október 1.         Zene Világnapja          

 2018. október 8.         Állatok Világnapja

 2018. október 10.        volt óvodásaink találkozója

 2018. október 16.       „erdei óvoda” találkozó

 2018. október 17.        Őszi kirándulás a Normafához

 2018. november 9.      Márton nap

 2018. november          adventi előkészületek

 2018. december 2.      Alapítványi koncert

 2018. december 5.      óvónők bábelőadása

 2018. december 6.      Mikulás az óvodában

 2018. december 13.      Kézműves nyílt nap a családokkal

 2018. december 15.    Madárkarácsony

 2018. december 18.    Gyermekkarácsony

 

 2019. január 10.          Téli kirándulás a Normafához (időjárástól függ)

 2019. január 18.          Magyar Kultúra Napja

 2019. január 23.          Nagyszülők napja

 2019. február 2.           Mackónap

 2019. február 21.         Farsang

 2019. március 13.        Március 15-i ünnepi műsor

 2019. március 22.        Víz világnapja

 2019. március 27.        Tavaszi kirándulás a Normafához

 2019. április 11.           Költészet napja

 2019. április 16.           Kézműves nyílt nap a családokkal

 2019. április 23.           Föld napja

 2019. május 6-tól         Anyák napja hete

 2019. május 8.             Erdei óvoda tájékoztató

 2019. május 10.           Madarak és fák napja

 2019. május 23.           Gyermeknap

 2019. május 24.           Az óvoda születésnapja du. 15-18-ig

 2019. május 27-től       búcsúzók hete

 2019. június 4.             Nemzeti összetartozás napja

 2019. június 5.              Egész napos kirándulás a Normafához

 2019. június 12-14.       "Falusi óvoda" Vászolyban

 2019. június 23-28.       „Erdei óvoda” Királyréten

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 1. A 2016-os év folyamán négy mesterpedagógust érintő tanfelügyeleti ellenőrzés összesített eredménye a következő: 
  Kompetenciák: 
  1. Pedagógiai módszertani felkészültség: 97,78% 
  2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók: 95,7% 
  3. A nevelés, ismeretátadás, a tanulás támogatása: 100% 
  4. A gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése...: 100% 
  5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése...: 100% 
  6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése: 100% 
  7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: 100% 
  8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: 98,15% 

  II. A 2017. február 28-i Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye: 

  1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  A nevelési alapelvek, célok és feladatok meghatározása magas színvonalú szakmai munkát tükröz. 
  Fejleszthető területek: 
  Alakítsák ki és rögzítsék a gyermeki tevékenységek ellenőrzési-értékelési elveit 

  2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  A külső-belső változásokat folyamatosan nyomon követi, felismeri azok szükségességét. 
  Fejleszthető területek: 
  Az intézményi jövőkép kialakítása kapjon nagyobb hangsúlyt a stratégiai dokumentumokban. 

  3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Konstruktívan és rendszeresen együttműködik munkatársaival, demokratikus vezetési stílus jellemzi. Önképzés és fejlesztés iránti elkötelezettségű. Erős és példaértékű hivatástudattal rendelkezik. 
  Fejleszthető területek: 
  nincs ilyen terület 

  4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Az óvodapedagógusok szakmai céljait támogatja és biztosítja hozzá a feltételeket. Az önképzés és a belső továbbképzés kiemelkedő fontosságú. A döntések előkészítésébe bevonja kollégáit, ötleteiket, javaslataikat figyelembe veszi. 
  Fejleszthető területek: 
  nincs ilyen terület 

  5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  Kiemelkedő területek: 
  Szorosan és hatékonyan együttműködik a fenntartóval az intézményi célok érdekében 
  Fejleszthető területek: 
  A vezetői munka hatékonysága érdekében a vezetői időbeosztás optimálisabbá tétele és a folyamatok nyomon követhetőségének szabályozási átgondolása. 

  III. A 2017. november 23-i Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeképpen a három tagú szakértői bizottság az óvoda szakmai munkájával kapcsolatban az alábbi megállapítást tette: 

  1. Pedagógiai folyamatok 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  A gyermekek fejlődésének nyomon követését szolgáló dokumentáció felülvizsgálata. A csoportnapló tartalmi, formai korszerűsítése, felépítésének újragondolása az átláthatóság figyelembe vételével. 
  Kiemelkedő területek: 
  A nevelőtestület szakmai felkészültsége, szoros szakmai együttműködése, nyitottsága. Napra kész ismeretek, képzés, folyamatos önképzés, értékközvetítés, hatékonyság. Az ONAP alapelveinek érvényesítése a pedagógiai programban, gyakorlati munkában, tudásmegosztásban. 

  2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Csoportnaplókban a differenciálás megjelenítése. 
  Kiemelkedő területek: 
  Család-óvoda kapcsolata, környezettudatos szemlélet és gyakorlat, hagyomány ápolás sokszínűsége, vezetői elvárások érvényesítése. 

  3. Eredmények 

  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Az eredmények kimutathatósága 
  Kiemelkedő területek: 
  Az óvodai nevelés egészében betöltött kulcsszerep. 

  4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Nincs 
  Kiemelkedő területek: 
  Munkaközösségek hatékonysága, színvonalas szervezeti kultúra, az intézmény dolgozóinak szoros együttműködése. 

  5. Az intézmény külső kapcsolatai 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Panaszkezelési szabályzat elkészítése, a kapcsolatrendszer tartalmának pontosítása. 
  Kiemelkedő területek: 
  Széleskörű kapcsolatrendszer, az intézmény szerepe a magyar óvodapedagógiában. 

  6.A pedagógiai munka feltételei 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  IKT eszközök használata 
  Kiemelkedő területek: 
  A tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése az udvaron, a stratégiai és operatív tervekkel koherensen. Innovációra nyitott testület és intézményvezetés. Jó gyakorlat átadás, fogadás. Kimagasló hagyományőrzés, programszervezés. 

  7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
  A kompetencia értékelése: 

  Fejleszthető területek: 
  Nincs. 
  Kiemelkedő területek: 
  Az intézmény a stratégiai feladatainak pozitív megvalósulása érdekében a PDCA ciklust alkalmazza. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában is jelen van.