Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája      

1068 Bp. Városligeti fasor 30.

 FELVÉTELI HÍRDETMÉNY

2016/2017. nevelési évre

 

A felvételi bizottság döntése alapján 2016/2017-es nevelési évre az alábbi gyermekek nyertek felvételt:

Bartha Botond

Bíró Boldizsár

Boldizsár Kata

Csuka Bence Szilárd

Diószegi Ábel

Faucher-Timár Rosa Jeanne Maria

Gombai Borbála Réka

Gresicki Emília Linda

Imre Márton

Jankovich Hanna Virág

Katona Hanga

Katona Léda

Korner Leó

Majtényi Villő

Méhes Anna Lujza

Nagy Dávid Kálmán

Németh Ábris

Prisztavok Márk

Székely Olívia Zsófia

Takács Borbála

Vásárhelyi Lénárd József

Zubonyai Gergő

 

 

Tájékoztatjuk a fenti gyermekek Szüleit, hogy a felvételt nyert gyermekek  2016. szeptember 1-ével kezdhetik meg a nevelési évet, illetve a szeptember 1. után születettek 3. életévük betöltése után.

                                                                                                                                 

 

A felvételt nyert gyermekek szülei számára ismerkedő és tájékoztató szülői értekezletet 2016. június 6-án ( hétfőn) délután 1630 órakor tartunk

 

 

 

 

 

 

 

Vargháné Tóth Erzsébet

 

      intézményvezető


 Az óvodai jelentkezés időpontjai:

 
 2016. május   2. hétfő:           14-17-ig

           május   3. kedd:             8-12-ig

           május   4. szerda:        14-17-ig

           május   5. csütörtök:   14-17-ig

           május   6. péntek:          8-12-ig

 

 

 

Kérjük, hozzák el a beiratkozó gyereket is.

 

A beiratkozás sorrendje nem döntő a felvételt illetően.

 

-       2016. június 1. (szerda) a felvételről vagy elutasításról szóló kiértesítés határideje

 

-       2016. szeptember 1. (csütörtök) első óvodai foglalkozási nap

 

 A beiratkozáshoz szükséges:

 

 -       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / A gyermek személyi azonosítója Anyakönyvi kivonata

 

-       A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány / A gyermek lakcímkártyája

 

-       A gyermek társadalombiztosítási igazolványa / A gyermek TAJ kártyája

 

-       Az egyik szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

-       Igazolás óvodaérettségről (gyerekorvos adja ki)
XI. Budapesti Óvodapedagógiai Napok

Jelentkezési lapKedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket,

hogy a Kézműves nyílt napot a Húsvét jegyében

március 23-án szerdán, 1/2 10-11-ig tartjuk.

 

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk nyári zárása megváltozott!

Új időpont: 2016. július 11-től 2016. augusztus 16-ig


 

Az óvodánk iránt érdeklődők számára az alábbi   programot kínáljuk:

 

  2016. április 11-én, hétfőn du. 1630 - tól

 

 SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

 a Fővárosi Önkormányzat Óvodájáról.

 

 (Kérjük, hogy ezen csak felnőttek vegyenek részt)

 

 
 
 2016. április 12-én, kedden 930-11-ig

 

 NYÍLT NAP

 

 családi betekintési lehetőség óvodánk életébe.

Kérjük, hogy váltócipőt hozzanak magukkal, hogy a csoportba be tudjanak menni.
Kedves Szülők!

 

Két fontos, kifejezetten Szülőknek szóló programunkat szeretnénk a figyelmükbe ajánlani.

1. Programunk: 2016. február 3-án (szerdán) 14-18 óráig

 

Közös főzésre várjuk Önöket alagsori konyhánkba.

 

A 3 fogásos menüt összeállította és a főzést vezeti: volt óvodapedagógus kollégánk dr. Szécsi Árpádné Zsuzsi néni, aki több évtizeden keresztül foglalkozott az óvodás korosztály (és a felnőttek) egészséges életmódjával, táplálkozásával.

  Az érdeklődőktől visszajelzést kérünk a csoportos óvó néniknél.

 

2. Programunk: 2016. február 23-án (kedden) 1630-kor

 

 Antal Judit óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember tart előadást óvodánkban a szülőknek és az érdeklődőknek.

 Az előadóval folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk, és óvodánkban rendszeresen vezet tanfolyamokat óvodapedagógusoknak.

 Előadása a mindennapi és eredményes gyermekneveléshez nyújt elméleti és gyakorlati segítséget a szülőknek, családoknak, pedagógusoknak.

 Az érdeklődőktől visszajelzést kérünk a csoportos óvó néniknél.

 Az előadás részvételi díja: 1000,- FT/fő.
     Mottó:

                                                             “Engem ne emeljen a magasba senki,

                                                              Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

                                                              Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

                                                              De érteni akar,

                                                              Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

“Birtalan Ferenc: Míg megnövök”

HITVALLÁSUNK:

A Játékvilág óvodai program nevelési hitvallását a fenti idézet líraian fejezi ki.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek alapfeltétele:

-  A gyermekek minél többoldalú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete;

- Az egyénileg különböző belső érési folyamatok figyelembevétele és a külső fejlesztő hatások tervszerű és céltudatos összehangolása.

Programunk a gyermekek és felnőttek együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek felett való érdekeit; a gyermekek a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése felé.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat; mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet:

- A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

- Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

- Szabad, önindította módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

- Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

- A munka jellegű feladatok játékosan komoly ellátásán és gyakorlásán keresztül jussanak el az iskolai feladatok “játszi könnyedségű” teljesítéséig.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.