Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Alapítványi beszámoló 2020.Alapítvány neve: Egészséges Gyermekek Egészséges Környezetben

Bankszámla száma: 11711041-20953467

Adószáma: 18140448-1-42

Célja:

az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelő, korszerű módszerekkel történő nevelésének elősegítése a környezet megismertetésére, természet szeretetére és védelmére a környezetbarát életmód elsajátítására

elősegítése annak, hogy az óvodáskorú gyermekek az egészséges életmód lehetőségeit megismerjék

a mindennapi élet néphagyományainak felelevenítésének és ápolásának elősegítése és támogatása

az óvodáskorú gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyságuk, érdeklődésük feltételeinek megteremtéséhez szakmai és anyagi támogatás nyújtása

az óvodáskorú gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése

 

Feladata:

olyan nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, melyre az Óvoda költségvetésében nincs vagy kevés a pénzügyi lehetőség (pl. egyéni képességfejlesztő eszközök, audiovizuális eszközök, kellékek stb.)

szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása

szülők és pedagógusok részére szakmai előadások és programok szervezése, valamint azok szakmai és anyagi támogatása

más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése

hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon, az „Erdei óvodában” való részvételhez költségtámogatás

kirándulások szervezése, kirándulások költségtámogatása