Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

MEGHÍVÓ

 

az Egészséges Gyermekek Egészséges Környezetben Alapítvány

kuratóriumi ülésére

 

Az EGYEK Alapítvány kuratóriuma a 2017. évi gazdálkodás, továbbá az

elkövetkező feladatok megvitatására és elfogadására nyilvános ülést tart.

 

A kuratóriumi ülés időpontja: 2018. július. 04. szerda 15 óra.

 

Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Óvodája – vezetői iroda

                1068 Budapest Városligeti fasor 30.

 

A kuratóriumi ülés napirendje:

1. Az Alapítvány kuratóriumi elnökének beszámolója.

2. Az Alapítvány könyvelőjének beszámolója a 2017-os adóévről.

3. Kuratóriumi döntések az adományokról.

4. A 2019-as év programjainak, feladatainak megvitatása, elfogadása.

5. Egyéb megbeszélnivalók, hozzászólások.

 

A kuratóriumi ülés nyilvános, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Budapest 2018. június 26.

Kocsisné Pávlicz Ágota

az Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

Az Alapítvány neve: Egészséges Gyermekek Egészséges Környezetben

Bankszámla száma: 11711041-20953467

Adószáma: 18140448-1-42

Célja:

az óvodáskorú gyermekek életkorának megfelelő, korszerű módszerekkel történő nevelésének elősegítése a környezet megismertetésére, természet szeretetére és védelmére a környezetbarát életmód elsajátítására

elősegítése annak, hogy az óvodáskorú gyermekek az egészséges életmód lehetőségeit megismerjék

a mindennapi élet néphagyományainak felelevenítésének és ápolásának elősegítése és támogatása

az óvodáskorú gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyságuk, érdeklődésük feltételeinek megteremtéséhez szakmai és anyagi támogatás nyújtása

az óvodáskorú gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése

 

Feladata:

olyan nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, melyre az Óvoda költségvetésében nincs vagy kevés a pénzügyi lehetőség (pl. egyéni képességfejlesztő eszközök, audiovizuális eszközök, kellékek stb.)

szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása

szülők és pedagógusok részére szakmai előadások és programok szervezése, valamint azok szakmai és anyagi támogatása

más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése

hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon, az „Erdei óvodában” való részvételhez költségtámogatás

kirándulások szervezése, kirándulások költségtámogatása

 

Az alapítvány kuratóriumi ülése

A kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

Az alapítvány egyszerűsített beszámolója