Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

 

Tájékoztató

 

         TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 

Székhely: 1068 Budapest, Király u. 82. félem.1. Telefon: 344-60-60

e-mail: kozpont@tcsgyk.hu, www.tcsgyk.hu

 

Tájékoztató

 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

A Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási köre új feladattal bővült: az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel (1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 15/1998. évi NM rendelet 25. § alapján). Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység során az óvoda és az iskola egészével foglalkozunk: diák, szülő, pedagógus és más, az intézményben dolgozó szakember egyaránt felkereshet bennünket.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Dolgos Gábor

 

Elérhetősége: 06-70-505-4845

 

Email cím: kozpont@gmail.com

 

Ügyeleti idő: minden héten hétfőn 9-től-10-óráig   

 

Helye: Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

                 1068 Városligeti fasor 30

 

 

 

Milyen problémával lehet az óvodai és iskolai szociális segítőhöz fordulni?

 

 • óvodához köthető problémák, konfliktusok,
 • családon belüli problémák,
 • szociális problémák,
 • család életvitelével összefüggő nehézségek,
 • szenvedélybetegségek (pl. alkohol, drog)

 

2.    Hogyan tud segíteni az óvodai és iskolai szociális segítő?

 

 • egyéni tanácsadás, konzultáció, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésében
 • közvetítés (szülő-óvodapedagógus, a szociális segítő közvetítőként segíti a konfliktusok megbeszélését és rendezését),
 •  a gyermek veszélyeztetésének észlelésekor az eset jelzése, delegálása a területileg illetékes Család és Gyermekjóléti Központ felé,
 • konzultáció szülőkkel, óvodapedagógusokkal és más szakemberekkel,
 • információ nyújtása elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás ügyintézésben
 • csoportfoglalkozások szervezése pl. szülő csoportok, konfliktuskezelő csoport, kompetenciafejlesztő csoport stb.
 • közösségi programok szervezésében való közreműködés.

 

3. Az igénybevétel módja:

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő felkereshető:

 

- személyesen, ügyeleti idejében,

 

- távollétében telefonon.

 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.