Fővárosi Önkormányzat Óvodája

A Fővárosi Önkormányzat Óvodája  

Óvodatörténeti Múzeuma

Óvodatörténeti múzeumunk hivatása egyrészt megőrizni kisdednevelésünk történetére vonatkozó emlékeit, dokumentumait, másrészt szemléltetően bemutatni az első államilag engedélyezett állandó óvónői továbbképzés anyagát, amely Budapesten jött létre és indult el az egész országra kiterjesztve, a Pedagógiai Szemináriummal egy épületben létesített óvodában. Az összegyűjtött dokumentumok három nagy részre osztva mutatják be az óvodák létrejöttétől szinte napjainkig a rendeleteket, nagyobb eseményeket, amelyek áttekintést nyújtanak és folyamatában végigkísérhetővé teszik óvodatörténetünket, különös tekintettel a továbbképzésre.

 I.      1828-1899-es év végéig

 • Óvodák, óvóképzés
 • Egyesületek
 • Pályázatok meghirdetése
 • Évlapok, évkönyvek
 • Szakkönyvek megírása
 • Kiállítások, kongresszusok, ünnepélyek
 • Az első óvodai törvény 1891
 • Millennium 1896

 

muzeum1

 

  II.      1900-1945

 • A Pedagógiai szeminárium létrejötte
 • A Gyakorló Óvoda megnyitása:1911. dec.15.
 • Az első állandó óvónői továbbképzés:1913.
 • A gyakorló óvodában végzett munka.
 • Stelly Gizella az óvoda első vezetőjének munkássága 1911-től 1944-ig
 • Egyesületi élet
 • A továbbképzést támogató intézmények:
 • Lélektani labor
 • Gyermektanulmányi Múzeum, Kiállítás és Könyvtár
 • Óvónőképzés és reformok
 • Vidéki kollégák bevonása a továbbképzésbe.
 • Szemináriumok
 • Vidéki Körök létrehozása

 muzeum2

III.      1946-1985 illetve 1997-ig

 • Új tanfolyamok bevezetése
 • Óvónőképzés
 • 1953-as törvény
 • FPI Pedagógus továbbképzés Ideológiai és Szakmai 1966-1994-ig (tematika)
 • Nyári egyetemek (tematika)
 • testületi értekezletek (tematika)

 

  Múzeumunk érdekességei:

 •  Bölcsődei dokumentumok (hagyatéki anyag 80 tétel)
 • Irodalom: életrajzok, tanulmányok
 • Könyvtár: évkönyvek, évlapok 1843-1858-ig, szakkönyvek, módszertanok, tankönyvek, mesekönyvek
 • Tartalomjegyzékek 1828-1996-ig
 • Albumok: tanulmányi kirándulásokról, múzeumokról, óvodai életünkkel kapcsolatos eseményekről, gyermek- rajzokról és még sok másról

 ÓVODATÖRTÉNETI MÚZEUMUNK a tárgyi emlékek mellett gazdag írásos anyaggal – köztük több ritkasággal – rendelkezik, mellyel segítséget tudunk nyújtani kutató-munkához, szakdolgozat írásához.

A múzeum egyénileg és csoportosan is látogatható előzetes egyeztetés alapján.

 

 muzeum3

 

 

Megnyílt 2001. május 9.

 

Óvodatörténeti Múzeumunk anyagát összegyűjtötte, rendszerezte

és az óvodánknak ajándékozta:

Dr. Lakatos Zoltánné

a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény

nyugalmazott óvodapedagógusa

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

1068 Budapest, Városligeti fasor 30.

Telefon: 351-9905

www.fovgyakovi.hu