Fővárosi Önkormányzat Óvodája

                 

FELHÍVÁS!

 

Óvodai előjegyzés/felvétel

 

A 2021/2022-es nevelési évre való jelentkezés időpontja

 

2021. május 10 és 13 között lesz óvodánkban.

 Az online jelentkezéseket április 14-től fogadjuk!

Az óvodai előjegyzéshez szükséges egy szándéknyilatkozat és a gyermekek, szülők bizonyos adatainak megadása, melyet két nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni. A két dokumentum az alábbi linkeken érhető el: Szándéknyilatkozat és Előjegyzési nyomtatvány. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványokat kérjük elküldeni az fgyovoda@invitel.hu e-mail címre.

 

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

Bemutatandó dokumentumok: gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási könyve, gyermek lakcím kártyája, gyermek TAJ kártyája, szülő személyi igazolványa, szülő lakcím kártyája.

 

A jelentkezés végső időpontjának betartása május 13-a nagyon fontos, mivel ez után, nem áll módunkban elfogadni a jelentkezést.

 

Az óvodánkba előjegyzett gyermekek felvételéről/elutasításáról felvételi bizottság dönt, melyről Önök írásban (e-mail) 2021. június 7. napjáig kapják meg a határozatot, melyet kérésre ki is postázunk.

 

Az idei évben 33 kiscsoportos korú gyermeket tudunk felvenni óvodánkba. 21 főt a Süni kiscsoportba, 5 főt a Réce vegyes csoportba és 7 főt a Halacska részben osztott (nagy-kiscsoport) vegyes csoportba.

 

Felvételi körzetünk Budapest egész területe. A felvételnél előnyt élveznek a fenntartó Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak gyermekei, a testvérgyermekek, valamint a szakvéleménnyel rendelkező beszédfogyatékos gyermekek.

 

HÍRDETMÉNY

Előjegyzési nyomtatvány

Szándéknyilatkozat
                                                                          


 

TÁJÉKOZTATÓ

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJÁRÓL

 

A Fővárosi Önkormányzat Óvodája a magyar óvodapedagógia hagyományain nyugvó szakmai műhely már 1911 óta.

 

 Jelenlegi épületünkben 1999-től folytatjuk elődeink kettős munkáját.

 

 Egyrészt: a 3 – 7 éves korú gyermekek nevelését,

 

 másrészt: önként vállalt  feladatként ellátjuk a fővárosi és  vidéki óvodapedagógusok továbbképzését, segítjük szakmai megújulásukat.

 

Óvodánk fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata.

 

 Intézményünkben öt csoport (kis, középső, nagy, vegyes) 20-23-as gyermeklétszámmal működik.

 

Óvodánk 2013-ban elnyerte az „Örökös Zöld óvoda” címet, valamint itt működik a KÖRNYEZETI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÓVODAI Oktató Központ „Kékcinke” néven. Kertünk „Madárbarát kert” 2002 óta.

 

 Tagjai vagyunk az „Egészségesebb óvodák” Nemzeti Hálózatának.

 

 Alapfunkciónk céljait és feladatait az ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA  határozza meg, mely HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNKBAN sajátos módon tükröződik – ezt címe is kifejezi:

JÁTÉKVILÁG ÓVODAI PROGRAM

                                                       

 Olyan óvodai környezetet biztosítunk a gyermekek számára, melyben a JÁTÉK megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet.

"Mindenek felett játszódjék a gyermek"

                                                              (Bólyai Farkas)

A tevékenységeket úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat JÁTÉKOSAN ÉLJÉK MEG.

 

-            JÁTÉKTEVÉKENYSÉG KÖZBEN fedeztetjük fel és szerettetjük meg környezetüket.

 

-            Változatos lehetőséget biztosítunk arra, hogy ELJÁTSZHASSÁK örömeiket, bánataikat, vágyaikat.

 

-            JÁTÉKOS, felszabadult, örömteli érzésekkel adhatják át magukat az esztétikai hatásoknak.

 

-            A munkajellegű feladatok JÁTÉKOSAN komoly elsajátításán keresztül kezdhessék el iskolás éveiket.

 

 Szeretnénk minden óvodásunkat a képességeinek legmegfelelőbb iskolába eljuttatni.

 

 

Óvodánkban beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése is történik – csoportonként 1 max. 2 gyermekkel.

 

Figyelemre méltó eleme programunknak a család és az óvoda új szemléletű, nevelőtársi kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.

 

 Nevelési céljaink megvalósulásához a következő programok és tevékenységek színesítik óvodásaink életét:

 

 Programok:

 

 • Állatkerti látogatások
 • bábelőadások
 • Bábszínház látogatás
 • erdei óvoda
 • falusi óvoda
 • szüreti mulatság szülőkkel
 • farsangi mulatság szülőkkel
 • iskolalátogatás nagycsoportosokkal
 • kirándulások óvodásokkal és családosan
 • mackónap
 • madarak karácsonya
 • múzeumlátogatások
 • jeles zöld ünnepek
 • az óvoda születésnapja
 • nagyszülők napja

 

 Tevékenységek:

 

 • A zene világnapja
 • „Játsszuk együtt!” otthoni közös játékkészítés, óvodai kiállítással
 • kézműves napok családoknak (karácsony és húsvét előtt)
 • kenyérsütés – kiflisütés
 • mézeskalácssütés

 

 Óvodánkban széleskörű óvodatörténeti múzeumi gyűjtemény található.


2019-ben bemutatkozó film készült óvodánkról: