Fővárosi Önkormányzat Óvodája

                 

Tájékoztató

 

         TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 

Székhely: 1068 Budapest, Király u. 82. félem.1. Telefon: 344-60-60

e-mail: kozpont@tcsgyk.hu, www.tcsgyk.hu

 

Tájékoztató

 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

A Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási köre új feladattal bővült: az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel (1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 15/1998. évi NM rendelet 25. § alapján). Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység során az óvoda és az iskola egészével foglalkozunk: diák, szülő, pedagógus és más, az intézményben dolgozó szakember egyaránt felkereshet bennünket.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Dolgos Gábor

 

Elérhetősége: 06-70-505-4845

 

Email cím: kozpont@gmail.com

 

Ügyeleti idő: minden héten hétfőn 9-től-10-óráig   

 

Helye: Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

                 1068 Városligeti fasor 30

 

 

 

Milyen problémával lehet az óvodai és iskolai szociális segítőhöz fordulni?

 

 • óvodához köthető problémák, konfliktusok,
 • családon belüli problémák,
 • szociális problémák,
 • család életvitelével összefüggő nehézségek,
 • szenvedélybetegségek (pl. alkohol, drog)

 

2.    Hogyan tud segíteni az óvodai és iskolai szociális segítő?

 

 • egyéni tanácsadás, konzultáció, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésében
 • közvetítés (szülő-óvodapedagógus, a szociális segítő közvetítőként segíti a konfliktusok megbeszélését és rendezését),
 •  a gyermek veszélyeztetésének észlelésekor az eset jelzése, delegálása a területileg illetékes Család és Gyermekjóléti Központ felé,
 • konzultáció szülőkkel, óvodapedagógusokkal és más szakemberekkel,
 • információ nyújtása elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás ügyintézésben
 • csoportfoglalkozások szervezése pl. szülő csoportok, konfliktuskezelő csoport, kompetenciafejlesztő csoport stb.
 • közösségi programok szervezésében való közreműködés.

 

3. Az igénybevétel módja:

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő felkereshető:

 

- személyesen, ügyeleti idejében,

 

- távollétében telefonon.

 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 
                                                                          


 

TÁJÉKOZTATÓ

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJÁRÓL

 

A Fővárosi Önkormányzat Óvodája a magyar óvodapedagógia hagyományain nyugvó szakmai műhely már 1911 óta.

 

 Jelenlegi épületünkben 1999-től folytatjuk elődeink kettős munkáját.

 

 Egyrészt: a 3 – 7 éves korú gyermekek nevelését,

 

 másrészt: önként vállalt  feladatként ellátjuk a fővárosi és  vidéki óvodapedagógusok továbbképzését, segítjük szakmai megújulásukat.

 

Óvodánk fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata.

 

 Intézményünkben öt csoport (kis, középső, nagy, vegyes) 20-23-as gyermeklétszámmal működik.

 

Óvodánk 2013-ban elnyerte az „Örökös Zöld óvoda” címet, valamint itt működik a KÖRNYEZETI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÓVODAI Oktató Központ „Kékcinke” néven. Kertünk „Madárbarát kert” 2002 óta.

 

 Tagjai vagyunk az „Egészségesebb óvodák” Nemzeti Hálózatának.

 

 Alapfunkciónk céljait és feladatait az ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA  határozza meg, mely HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNKBAN sajátos módon tükröződik – ezt címe is kifejezi:

JÁTÉKVILÁG ÓVODAI PROGRAM

                                                       

 Olyan óvodai környezetet biztosítunk a gyermekek számára, melyben a JÁTÉK megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet.

"Mindenek felett játszódjék a gyermek"

                                                              (Bólyai Farkas)

A tevékenységeket úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat JÁTÉKOSAN ÉLJÉK MEG.

 

-            JÁTÉKTEVÉKENYSÉG KÖZBEN fedeztetjük fel és szerettetjük meg környezetüket.

 

-            Változatos lehetőséget biztosítunk arra, hogy ELJÁTSZHASSÁK örömeiket, bánataikat, vágyaikat.

 

-            JÁTÉKOS, felszabadult, örömteli érzésekkel adhatják át magukat az esztétikai hatásoknak.

 

-            A munkajellegű feladatok JÁTÉKOSAN komoly elsajátításán keresztül kezdhessék el iskolás éveiket.

 

 Szeretnénk minden óvodásunkat a képességeinek legmegfelelőbb iskolába eljuttatni.

 

 

Óvodánkban beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése is történik – csoportonként 1 max. 2 gyermekkel.

 

Figyelemre méltó eleme programunknak a család és az óvoda új szemléletű, nevelőtársi kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.

 

 Nevelési céljaink megvalósulásához a következő programok és tevékenységek színesítik óvodásaink életét:

 

 Programok:

 

 • Állatkerti látogatások
 • bábelőadások
 • Bábszínház látogatás
 • erdei óvoda
 • falusi óvoda
 • szüreti mulatság szülőkkel
 • farsangi mulatság szülőkkel
 • iskolalátogatás nagycsoportosokkal
 • kirándulások óvodásokkal és családosan
 • mackónap
 • madarak karácsonya
 • múzeumlátogatások
 • jeles zöld ünnepek
 • az óvoda születésnapja
 • nagyszülők napja

 

 Tevékenységek:

 

 • A zene világnapja
 • „Játsszuk együtt!” otthoni közös játékkészítés, óvodai kiállítással
 • kézműves napok családoknak (karácsony és húsvét előtt)
 • kenyérsütés – kiflisütés
 • mézeskalácssütés

 

 Óvodánkban széleskörű óvodatörténeti múzeumi gyűjtemény található.


2019-ben bemutatkozó film készült óvodánkról: