Fővárosi Önkormányzat Óvodája

     

Hirdetmény

az óvodai felvételekről

A Fővárosi Önkormányzat Óvodája

tájékoztatója az óvodai felvételről

 

Az óvodai beiratkozás 2019. május 6 és10-e között lesz.

Kérjük, hozzák el a beiratkozó gyermeket is.

                        2019. május   6. 1400-1700

                        2019. május   7.   800-1200

                        2019. május   8. 1400-1700

                        2019. május   9. 1400-1700

                             2019. május 10.   800-1200

A beiratkozás sorrendje nem döntő a felvételt illetően.

-       2019. június 3. (hétfő) a felvételről vagy átvételről szóló kiértesítés határideje

-       2019. szeptember 2. (hétfő) első óvodai foglalkozási nap

 

A beiratkozáshoz szükséges:

-       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / A gyermek személyi azonosítója

-       Anyakönyvi kivonata

-       A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány / A gyermek lakcímkártyája

-       A gyermek társadalombiztosítási igazolványa / A gyermek TAJ kártyája

-       Az egyik szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa /          Az egyik szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája

-       Igazolás óvodaérettségről (gyerekorvos adja ki)

 

Fenntartónk: Budapest Főváros Önkormányzata 1055 Budapest, Városház u. 9-11.

Felvételi körzetünk nincsen, elsősorban a Fővárosi Önkormányzatban, valamint a főváros által fenntartott intézményekben dolgozók gyermekeit látjuk el, a fennmaradó férőhelyekre pedig Budapest egész területéről fogadunk gyermekeket.

 

Helyi nevelési programunk a magyar óvodapedagógia hagyományain nyugszik, figyelembe veszi a reformpedagógiák eredményeit és a körülöttünk lévő világ gyors változásaihoz, kihívásaihoz rugalmasan alkalmazkodik.

Programunk „Játékvilág” elnevezése tükrözi az óvodáskorú gyermekek játékának fontosságáról vallott nézetünket.

„Mindenek felett játszódjék és nőjjön a gyermek.”

(Bólyai Farkas)

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, ezért mindent megteszünk érvényesülése és érvényesítése érdekében.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat, mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő méltó helyet:

-        A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

 -        Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

-        A szabad játék prioritása révén játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

-        Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

Az óvodai nevelésünk mindennapi életében kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a komplex esztétikai nevelés.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvodapedagógusok szakmai kompetenciájában.

Küldetésünk a gyermek személyiségének fejlesztése testi – lelki – szociális szükségleteinek kielégítése. Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk ehhez, melyek hozzájárulnak feladataink megvalósításához. Óvodásaink családias légkörben nevelődnek, egyéni képességeiket, érdeklődésüket figyelembe véve segítjük fejlődésüket.

„Nincs az életben nagyobb felelősség és megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.”

(dr. C. Everett Koop)

 

 

 

 

 

 

                                              “Engem ne emeljen a magasba senki,

                                                              Ha nem tud addig tartani, míg tényleg

                                                              megnövök.

                                                              Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

                                                              De érteni akar,

                                                              Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

“Birtalan Ferenc: Míg megnövök”

HITVALLÁSUNK:

A Játékvilág óvodai program nevelési hitvallását a fenti idézet líraian fejezi ki.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek alapfeltétele:

-  A gyermekek minél többoldalú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete;

- Az egyénileg különböző belső érési folyamatok figyelembevétele és a külső fejlesztő hatások tervszerű és céltudatos összehangolása.

Programunk a gyermekek és felnőttek együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek felett való érdekeit; a gyermekek a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése felé.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat; mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet:

- A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

- Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

- Szabad, önindította módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

- Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

- A munka jellegű feladatok játékosan komoly ellátásán és gyakorlásán keresztül jussanak el az iskolai feladatok “játszi könnyedségű” teljesítéséig.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.