Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Következő ebédbefizetés időpontja:

 2019.május 14-én (kedden) reggel  730-17 óráig

A befizetés 2019. június 3- július 5-ig szól összesen 24 nap

 Részletes tájékoztatás mindenkinek e-mailben elküldve, kérem, hogy aki nem kapott e-mailt, keressen meg. Köszönöm: Puskás Zsuzsanna

Fővárosi Önkormányzat Óvodája

1068 Budapest, Városligeti fasor 30.

Szülői tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év étkezési befizetési rendjéről illetve az Óvoda működéséről.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a 2018/2019-es óvodai nevelési év befizetési rendjéről:

 

befizetési nap                         befizetett időszak       befizetendő napok száma

2018. augusztus 21.               szeptember 3-30.       20 nap

2018. szeptember 11.            október 1-31.             21 nap  (október 13. nevelés nélküli nap)

2018. október 9.                     november 2-30.          21 nap

2018. november 13.               december 1-20.          16 nap (december 21. nevelés nélküli nap)

2018. december 11.               2019. január 2-31.      22 nap

2018. december 21-től 2019. január 01-ig óvodánk zárva tart

2019. január 8.                       február 1-28.              19 nap (február 22. nevelés nélküli nap)

2019. február 12.                   március 1-31.             20 nap

2019. március 12.                   április 1-30.                 19 nap (április 12. nevelés nélküli nap)

2019. április 9.                        május 2-30.                 21 nap (május 31. nevelés nélküli nap)

2019. május 14.                      június 1-30., július 5-ig. 24 nap

2019. június 11.                      augusztus 21-31.        8 nap                          

A fent megjelölt napokon a befizetés: 730 – 1700 óráig tart.

Felhívjuk a Szülők figyelmét arra, hogy az étkezés befizetésére kizárólag ezen a napon van lehetőség!   PÓTBEFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A befizetésről a gyermek betegsége, hiányzása esetén is gondoskodni kell a szülőnek.

 

A fenti időpontban elmulasztott befizetés esetén a be nem fizetett időszakban a gyermek nem járhat  óvodába.

 

Befizetendő  összeg:  396,- forint/fő/nap, mely összeg befizetésével a gyermek napi háromszori étkezést kap.

2015. szeptember 1-től módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011 (XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. (Részletes tájékoztató és „Nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges nyomtatvány az óvodatitkárnál vehető át.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hiányzás esetén gyermekük étkezésének lemondása az alábbiak szerint történik :

 írásban : a folyosón elhelyezett lemondó füzetben,

 vagy 

telefonon:  a 351-9905; 06/70/330-5443; 06/70/630-2479 telefonszámokon az óvodatitkárnál.

 

A lemondást minden reggel 9 óráig tehetik meg írásban vagy telefonon, mely csak a következő naptól szól.

Ha a lemondás 9 óra után történik, akkor csak a rákövetkező második naptól tudjuk jóváírni.

Az óvoda 2018. december 21-től  2019. január 01-ig  zárva tart . 

Az óvodánk nyáron előreláthatóan 6 hétig nem üzemel. Ezen időszak alatt – szülői kérésre – gyermeküket legfeljebb 2 hétig a Csipkebokor Református Óvodában tudjuk elhelyezni.

 

A nyári zárás : 2019. július 8-tól - augusztus 16-ig tart.

 

Az Oktatási Miniszter 22/1999 /VI.9./ OM rendelete szerint a nevelőtestület pedagógiai célra öt nevelésnélküli munkanapot használ fel, melyről legalább 2 héttel előbb vagy a befizetések napján tájékoztatást kap minden szülő.

 

Ezeken a nevelés nélküli munkanapokon csak indokolt esetben tudunk gyermekük számára ügyeletet biztosítani a Csipkebokor Református Óvodában.

 

 

Budapest, 2018. augusztus 21.

 

 

Vargháné Tóth Erzsébet

intézményvezető