Fővárosi Önkormányzat Óvodája

BUDAPEST

 

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 1134 Budapest, Róbert Károly lfft.49-51.

 

levelezési, számlaküldési cím: 1555 Budapest 136. Pf.71.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉSRŐL

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

A rendkívüli helyzetre tekintettel a 2020. március 16-tól az étkezések lemondása külön jelzés nélkül is elfogadásra került, nem hárítjuk át a szülőre a le nem mondás következményeit!

 

A befizetett 2020. március és április havi térítési díjak - a lemondásoknak megfelelően jóváírásra kerülnek a következő étkezési hónapban, amit jelen pillanatban nem tudunk megmondani, mikor lesz.

 

Ha a szülő a jóváírást nem fogadja el, vagy gyermeke az idei tanévben befejezi a tanulmányait az adott köznevelési intézményben (pl. érettségi miatt), kérheti a befizetett összeg visszafizetését olyan formában, ahogyan a befizetést teljesítette (átutalás vagy készpénz).

 

Átutaláshoz a számlaszámot, számlatulajdonos nevét, a gyermek/tanuló nevét, iskoláját, osztályát meg kell adnia.

 

A készpénzes visszafizetésre - a járványügyi helyzetre való tekintettel, minimalizálva a személyes kontaktust - várhatóan csak április közepe után kerülhet sor.

 

Erről a későbbiekben újra tájékoztatást teszünk közzé.

 

 

 

 
   


Kérem a Tisztelt Szülőket, lehetőleg kísérjék figyelemmel az ÉSZ GSZ honlapját, ahol igyekszünk aktualizálni a rendelkezésünkre álló információkat.

Létrehoztunk egy központi e-mail címet, ezen az új e-mail címen keresztül tudnak érdeklődni, információt kérni étkeztetési ügyekkel kapcsolatosan (helyzet@eszqsz.hu).

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

 

Budapest,2020. március 16.

 

 

 

 

Simonné dr. Németh Katalin

 

 

 

tel:+36/1/606-0500


 

 

 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája

1068 Budapest, Városligeti fasor 30

Szülői tájékoztató a 2019/2020-as nevelési év étkezési befizetési rendjérő

 

befizetési nap                             befizetett időszak        befizetendő napok száma

2019. augusztus 21.                  szeptember 2-30.         21 nap

2019. szeptember 10.                október 1-31.                21 nap

2019. október 8.                        november 4 -29.            19 nap (november 15. nevelés nélküli nap)

2019. november 12.                 december 1-19.            16 nap (december 20. nevelés nélküli nap)

2019. december 10.                  2020. január 6-31.       20 nap

2019. december 19-től 2020. január 03-ig óvodánk zárva tart

2020. január 7.                           február 1-28.                 19 nap (február 21. nevelés nélküli nap)

2020. február 11.                       március 2-31.                22 nap

2020. március 10.                      április 1-30.                    19 nap (április 17. nevelés nélküli nap)

2020. április 7.                            május 2-29.                    20 nap

2020. május 12.                          június 2-30., július 3-ig. 23 nap (június 5. nevelés nélküli nap)

2020. június 16.                          augusztus 17-31.          9 nap                              

A fent megjelölt napokon a befizetés: 730 – 1700 óráig tart.

Felhívjuk a Szülők figyelmét arra, hogy az étkezés befizetésére kizárólag ezen a napon van lehetőség!   PÓTBEFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A befizetésről a gyermek betegsége, hiányzása esetén is gondoskodni kell a szülőnek.

A fenti időpontban elmulasztott befizetés esetén a be nem fizetett időszakban a gyermek nem járhat  óvodába.

 

.