Fővárosi Önkormányzat Óvodája

 

 Intézményünk neve:

Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Címe:

1068 Budapest, Városligeti fasor 30.

Elérhetőségei:

tel:                  óvodavezető:                                 351 96 88

                       óvodatitkár:                                   351 99 05; 06/20/327-9885

e-mail:           fgyovoda@invitel.hu

 

 

Fenntartónk:

Budapest Főváros Önkormányzata

1055 Budapest, Városház u. 9-11.

 

Intézményünk nagy szakmai múltra tekint vissza. 1911 óta folyamatosan működik, először a VIII. Horváth Mihály téren, majd 1999 szeptemberétől jelenlegi gyönyörű épületében, a VI. Városligeti fasorban.

Alapfeladatunk az óvodai nevelés.

Továbbképzési tevékenységünket önként vállalt feladatként szervezzük meg.


Helyi nevelési programunk a magyar óvodapedagógia hagyományain nyugszik, figyelembe veszi a reformpedagógiák eredményeit és a körülöttünk lévő világ gyors változásaihoz, kihívásaihoz rugalmasan alkalmazkodik.

Programunk „Játékvilág” elnevezése tükrözi az óvodáskorú gyermekek játékának fontosságáról vallott nézetünket.

 

„Mindenek felett játszódjék a gyermek.”

(Bólyai)

 

 

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, ezért mindent megteszünk érvényesülése és érvényesítése érdekében.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat, mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

 

 

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő méltó helyet:

-       A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy

        azokat játékosan éljék meg;

 -     Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

-       A szabad játék prioritása révén játsszák ki magukból örömüket, bánatukat,

        vágyaikat;

-       Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai

        hatásoknak;

 

Az óvodai nevelésünk mindennapi életében kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a komplex esztétikai nevelés.

 

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvodapedagógusok szakmai kompetenciájában.

  

Beszédhibás, beszédészlelési- és megértési, mozgáskoordinációs, finommotorikai és egyéb problémával küzdő gyermekeinket az alapellátás keretében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézményének gyógypedagógusai (logopédus, fejlesztőpedagógus, konduktor, gyógytestnevelő, pszichológus) részesítik beszéd-és mozgásfejlesztő terápiában.

 

                            Óvodánk „Örökös Zöld óvoda”, kertje „Madárbarát”, és

              itt működik a „Kék cinke” Óvodai  Környezeti Oktató Központ is.                        

Tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának.

 

  Küldetésünk a gyermek személyiségének fejlesztése testi – lelki – szociális szükségleteinek kielégítése. Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk ehhez, melyek hozzájárulnak feladataink megvalósításához. Óvodásaink családias légkörben nevelődnek, egyéni képességeiket, érdeklődésüket figyelembe véve segítjük fejlődésüket.

 

„Nincs az életben nagyobb felelősség és megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.”

(dr. C. Everett Koop)